technické rady1

Montáž dřevěné terasy

1. Materiál

 • podkladový materiál (štěrk, kačírek…) nebo zemní vruty
 • terasová prkna (borovice, modřín či jiné)
 • podkladové (konstrukční) hranoly (ze stejného dřeva jako terasová prkna)
 • speciální NEREZOVÉ vruty, určené pro montáž dřevěných teras
 • nátěr pro povrchovou úpravu (pokud jste nekoupili již olejovaná prkna)

2. Montáž

 1. Základem každé terasy je kvalitně připravený rovný a zhutněný povrch. Pro zhutnění je vhodné použít ŠTĚRKKAČÍREKBETON,DLAŽBU apod. Terasu lze též založit na zemních vrutech. Je to poměrně jednoduchá, levná a hlavně rychlá metoda. Sklon povrchu je ideální přizpůsobit tak, aby z něho bezproblémově odtékala voda. V případě použití štěrku nebo kačírku doporučujeme podložit toto podloží černou geotextilií, aby nedocházelo k pozdějšímu prorůstání terasy trávou.
 2. Při výpočtu spotřeby terasových dílců kalkulujeme s 5 mm mezerami mezi jednotlivými pochozími dílci. Podkladní hranolky instalujeme v rozestupech 40 cm. Pro kalkulaci spotřeby využijte naši kalkulačku v sekci u Terasových profilů.
 3. Po nařezání a naformátování všech dřevěných dílců provedeme první nátěr (nanášíme štětcem nebo houbičkou). Před touto povrchovou úpravou doporučujeme provést impregnaci. Impregnací dojde ke sjednocení nasákavosti povrchu a zamezí se vytvoření fleků. Doba schnutí prvního nátěru je 24 – 48 hodin, v závislosti na klimatických podmínkách (UPOZORNĚNÍ: nátěr nesmí schnout na přímém slunci!!!). Druhý nátěr provádíme až po konečné instalaci terasy. Nátěr doporučujeme opakovat vždy na jaře, ideálně i na podzim.
 4. Alternativně lze zakoupit dílce již naolejované. V tomto případě je potřeba po naformátování zatřít uřezané konce stejným olejem.
 5. Montáž provádíme výhradně speciálními nerezovými vruty se dvěma závity – do každého překřížení s podkladovým hranolkem umisťujeme dva vruty cca 3 cm od okraje pochozího dílce. V případě, že volíme pochozí hrubé drážkování, šroubujeme do druhého vyvýšení – v žádném případě ne do drážky!!! První podkladový hranolek umisťujeme ve vzdálenosti 5 – 7 cm od okraje terasy.
 6. Konce terasových prken doporučujeme ošetřit voskem nebo silnovrstvým nátěrem – zajistíme tak ochranu proti štěpení, vzniku trhlin. 
 7. Upozornění: terasové dílce nikdy neskladujeme na přímém slunci – hrozí deformace a praskání.

3. Údržba

 •  Doporučujeme pravidelnou údržbu terasy od hrubých, ale i jemných nečistot.
 • Sibiřský modřín je znám svou různobarevností v oblasti bělové a dřeňové části (zamodrání dřeva není u terasových dílců považováno za vadu).
 • Sibiřský modřín je přírodní materiál, který mění svůj obsah přímo úměrně s vlhkostí okolního prostředí (smršťování/bobtnání), s ukazatelem vypadnutí tzv. mrtvých suků

Jak na dřevěnou fasádu?

1. Nákup fasády

Výběr dřeviny

Dřevěné fasády jsou většinou vyrobeny ze smrku, který má homogennější a stálejší hustotu než borovice. Oproti borovici je také odolnější vůči změnám vlhkosti okolního prostředí. Díky tomu je životnost smrkových fasád a jejich krycího nátěru delší.

Průduchy buněk smrku se během sušení uzavírají, což zvyšuje biologickou stálost dřeva, a tudíž není třeba smrk předimpregnovat ochrannými prostředky. Během průmyslového natírání prken je tedy první vrstvou napouštědlo, který obsahuje aktivní složky proti zamodrání a plísním.

Hoblované nebo nehoblované dřevo?

Zvažte, zda chcete použít hoblovaný nebo nehoblovaný materiál. Každý má své výhody i nevýhody.

Nehoblovaný materiál je schopen absorbovat až o 60 % barvy více než hoblovaný. Barva přilne lépe k povrchu a prosákne do větší hloubky, což prodlužuje životnost těchto fasád až dvakrát (není třeba tak častý opakovaný nátěr). Bohužel kromě nátěru se na povrchu uchycují také částečky prachu a znečištění. Vyčištění takové fasády není jednoduchá záležitost.

Je-li tedy plánováno použití fasády ve znečištěném prostředí, doporučuje se použít hoblované obklady. Taková fasáda sice požaduje častější opakování nátěru, ale její údržba je jednodušší – může být jednoduše omyta čisticími prostředky (ale ne vysokotlakovým způsobem).

Profily a šířky

Tvar profilu venkovního obkladu by měl být vybrán na základě charakteru regionu a architektury dané stavby. Všeobecně lze říci, že užší obklady s výraznými profily oživují menší fasádní povrchy. Širší a klidnější profil je ideální pro velkoplošné fasády. Pro renovace starších budov doporučujeme užití profilů charakteristických pro dané období.

Doporučená tloušťka

Čím je obklad silnější, tím je jeho vlhkostní režim vyrovnanější (objemové změny způsobené vlhkostí jsou menší). Tudíž i fasáda tvořená silnějšími obklady je stálejší a její životnost je delší.

Severské normy doporučují minimální tloušťku 21mm. Při použití slabších, dnes mnohem oblíbenějších a levnějších fasád o tloušťce 18mm, je třeba počítat s kratší životností fasády a zvýšeným rizikem častějšího výskytu trhlin, poškození nátěru, zakřivení, ohýbání, atd.

Výška podezdívky a šířka okapové desky

Bez ohledu na kvalitu povrchu podezdívky, výška zakončení fasády je velice důležitá – dřevo je citlivé na vlhkost a úhel, ve kterém na něj dopadá déšť a voda odražená od země. Abychom prodloužili životnost fasády, výška podezdívky by měla být minimálně 300mm a šířka okapové desky přes 600mm. Při nedodržení těchto rozměrů se životnost značně zkracuje a údržbu je třeba provádět častěji (opakovaný nátěr). Tyto rozměry jsou také považovány za mezní pro extrémní podmínky, při kterých již výrobce fasády ani dodavatel nátěru není zodpovědný za životnost fasády.

Kalkulace spotřeby materiálu

Při instalaci fasády je nutno počítat s nevyhnutelnými ztrátami. Doobjednávání materiálu až při zjištění, že nám nějaké množství chybí, je problematické jak pro kupujícího tak pro prodávajícího (a zejména pro výrobce již hotových natíraných obkladů).

Rozlišujeme dva rozdílné způsoby kalkulace materiálu. Nejjednodušší způsob je odhadnout čistou plochu fasády včetně neobkládaných míst (okna, dveře apod.) a objednat množství dle této čisté plochy. Má-li však budova větší množství neobkládaných míst, přičítá se ke konečné čisté ploše ještě 5-10 % plochy navíc.

Výhody a nevýhody

Průmyslové natíraní / nástřik dřevěných fasád se provádí ve vnitřním prostoru, v bezprašném prostředí o stálé teplotě a stálé vzdušné vlhkosti. Krycí nátěry jsou aplikovány přesně podle návodu výrobců nátěrů v požadované tloušťce vrstvy a na základě výrobcem odsouhlasených postupů, což zaručuje vyšší kvalitu a dlouhou trvanlivost.

Průmyslově natíraná fasáda je také levnější, neboť je vyráběna ve velkém množství a tudíž je docíleno nižší nákupní ceny nátěrů. Cenu snižuje také lidská práce vynaložená na jednotku a mechanizace celého procesu.

Negativním faktorem je však každopádně neschopnost výroby optimálního množství. Co se týká míchání barev a nastavení strojů, optimální množství pro natírání fasád jednoho odstínu je 50-100m2. Menší množství je neekonomické a složitější a tím pádem pro zákazníka dražší. Ke zvážení připadá výrobní lhůta, která je cca 2 týdny. Kdybychom si však sami sháněli materiál, nátěry i nástroje, připravili si pracovní prostor a nechali výrobek mezi nátěry jednotlivých vrstev uschnout, nebyli bychom o moc rychlejší.

Kromě vyšších nákladů, které by nás fasáda stála v případě vlastní výroby, by bylo rizikem také nestejnoměrné schnutí nátěrů a možné poničení buďto deštěm nebo v případě rychlého schnutí na přímém slunečním svitu tvorba tenké krusty, která znemožňuje rovnoměrné schnutí nátěru pod ní. To má za následek nerovnosti a rychlé stárnutí povrchu.

Natírání fasády svépomocí ve vnitřním prostředí také negarantuje úspěch. Tloušťka natřené vrstvy má být rovnoměrná, čehož válečkem ani štětkou optimálně nedosáhneme. Na místě je také pochybnost o dodržení délky schnutí mezi jednotlivými nátěry. Je-li vrchní vrstva natřena dříve než spodní vrstva zaschne, hrozí velice brzy oprýskání.

Výběr barev a odstínů

Firma Puidukoda OÜ používá profesionální vodou ředitelné nátěry pro externí použití vyráběné finskou firmou Teknos OY, která má s výrobou barev 50-ti leté zkušenosti. Jako krycí vrstvu používáme pololesklou akrylátovou barvu Teknos Nordica EKO a jako napouštědlo alkydový Teknos Teknol obsahující složky působící proti zamodrání a plísním. Kromě nabídky nátěrů firmy Teknos můžeme nabídnout také nátěry jiných společností (RAL, NCS, Tikkurila, Caparol, etc.).

Pro ochranu dřeva nabízíme Teknos Aqua Primer, což je základní barva obsahující antifungicidní složky. Lazurovací lak nevyžaduje podklad a je nanášen přímo na obklady v jedné nebo dvou vrstvách dle požadavků zákazníka (2 vrstvy zaručí bližší shodu s požadovaným odstínem).

Nabízíme také ohnivzdornou impregnaci třídy resistence B-s1, d0 a C-s1, d0.

Problematika odstínů

Promyslete si uvážlivě barevný odstín. Barva uvedená na vzorkovníku se vždy bude méně či více odlišovat od Vašeho výsledku, neboť vzorkovníkem bývá často tištěný papír. Vy však budete barvu aplikovat na dřevo. O to více se mohou odstíny lišit, nevybíráte-li si je přímo z katalogu daného výrobce.

Jinak také vypadá stejný odstín barvy na povrchu hoblovaném a jinak na povrchu nehoblovaném. Nehoblovaný materiál absorbuje více barvy a barevný odstín tak bude tmavší.

Jestliže již zvažujete barevný odstín a máte na výběr ze dvou, vyberte ten, který je natřen jen jednou krycí vrstvou. V případě, že nebudete spokojeni, můžete si barevný odstín zlepšit sami natřením další vrstvy (je mnohem jednodušší získat tmavší odstín než světlejší).

Intenzita barevného odstínu je důležitá také ve vztahu k UV záření. Pro ochranu proti UV se do barvy přidává barvící pasta, její životnost však záleží na intenzitě barvy. Čím jasnější nebo tmavší je fasáda, tím lépe absorbuje sluneční svit, zahřívá a ochlazuje se častěji a tento větší teplotní výkyv způsobuje větší škodu na fasádě. Proto někteří výrobci barev (i Teknos) doporučují vzorníky barev vhodných do externího použití – jsou to tóny pastelovější a neutrální a UV rezistence je již na nich odzkoušena. K zajištění delší životnosti fasády doporučujeme výběr právě z těchto vzorníků barev určených pro exteriéry.

Nákup fasády s napouštědlem

Průmyslově natřené fasádní obklady lze nakoupit v různých fázích přípravy. Pokud chcete již hotový výrobek, který po instalaci nemusíte natírat, je třeba nakoupit obklady natřené napouštědlem a dvěma krycími barvami. V tomto případě jediné co musíte po instalaci udělat, je natřít hlavičky spojovacího materiálu a zatřít uřezané konce obkladů (tato opravná barva je součástí objednávky).

Pokud si však poslední krycí vrstvu chcete natřít sami, nakupte si obklady s 1 podkladovou vrstvou a 1 krycí vrstvou. Pokud byly obklady natřeny lazurou, je třeba provést druhý nátěr okamžitě po instalaci, pokud byly natřeny krycí barvou, pak do 2 let po instalaci.

2. Doprava a uskladnění

Balení

Natřené fasádní palubky nejsou baleny v termofoliích. Vyhněte se však otevření originálních balíků během dopravy.

Uskladnění

Před uložením materiálu na místo realizace prověřte, zda je vrstva krycí folie balíku nepoškozená. V případě poškození je třeba folii vyměnit a horní strana i všechny 4 strany musí být zakryty tak, aby se pod folii nedostala vlhkost nebo UV záření. Celý balík pak nesmí být v přímém kontaktu se zemí, je třeba jej podložit do cca 150 mm od země.

Smršťovací folie jednotlivých balíčků není voděodolná, proto překontrolujte, zda se do balíčků nedostala vlhkost. V případě zapaření je třeba okamžitě zajistit odvětrání tak, aby se zamezilo plísním a zamodrání.

3. Montáž

Provětrávací mezera, rozteč a tloušťka podkladových latí

Provětrávací mezera je ponechávána pod fasádou k zajištění dostatečného odvětrání a vysušení fasády dle místních povětrnostních podmínek. Tloušťka mezery by měla být alespoň 22 mm, doporučováno je 25 mm. Celý tento prostor by měl být otevřen na spodní a vrchní straně a vzduch by měl pod fasádou volně cirkulovat.

V případě vodorovné fasády je možno zajistit provětrávací mezeru latěmi určenými k fixaci fasády. Maximální rozteč latí by v tomto případě měla být 600 mm. V případě svislé fasády by měly být latě namontovány dvojitě nebo do kříže (první vrstva latí svisle, druhá horizontálně).

Spojovací materiál a kotvení

Použijte pozinkované hřebíky nebo nerezavějící ocelové šroubky. Vyvarujte se použití obyčejných hřebíků, které podléhají korozi. Délka upevňovacích prvků by měla být taková, aby se do latě uchytila minimálně v hloubce 1,5 násobku tloušťky obkladů.

Při upevňování buďte opatrní a neponičte nátěr. Při použití nástřelných hřebíků dejte pozor, aby se hřebíky nezastřelily příliš hluboko do obkladu a nevznikla hluboká díra, kam by se mohla dostat voda. Hlavičky ale také nesmějí přesahovat.

Abyste zamezili rozštípnutí obkladů na koncích, připevňujte je v bezpečné vzdálenosti od konců – tedy 7-10 cm. V kratší vzdálenosti od konce je potřeba předvrtat díry. Každý obklad by měl být upevněn 2 úchyty v šířce prkna, a to ze svrchní (pohledové) strany, 1,5 – 2,5 cm od hrany obkladu.

Koncové a rohové spoje a úchyty, řezání, nátěr

Doporučujeme použít rohové úchyty s rohovou lištou (nezapomínejte na provětrávání). Spoje je vždy třeba umístit nad podkladové latě.

Uřezané konce obkladů musí být vždy natřeny, protože vlhkost se vstřebává lépe právě na čelech prken. Také oblasti spojů je nutné po instalaci natřít.

4. Údržba průmyslově natíraných fasád

Opakované nátěry

V závislosti na použitém typu nátěru by se měla první údržba provést po 3-7 letech v případě glazur a 7-15 letech v případě krycí barvy.  Opakování nátěru závisí na několika okolnostech – na typu barvy, zda byl použit hoblovaný nebo nehoblovaný materiál, zda byla barva jasného nebo matného odstínu, na lokaci stavby (přímořské klima je např. plné soli a vlhkosti).

V případě lazur je signálem k údržbě zmatnění barvy, tvorba fleků a skvrn a odlupčivých míst. Krycí nátěr se odlupčuje rovnoměrně, ztenčuje se vrstva a suky jsou viditelnější.

Před opakovaným nátěrem fasádu řádně očistěte od špíny a prachu. Vlhkost dřeva před nátěrem musí být pod 20 %, teplota 5°C a vlhkost vzduchu pod 80 %. Vyhněte se nátěrům za přímého slunečního svitu, neboť sušení je pak intenzivnější, ale trvanlivost nižší.

Barvu vždy dobře promíchejte. Doporučujeme namíchání takového množství barvy, aby jedna nádoba vystačila na jednu plochu, abyste se vyhnuli případným rozdílům v odstínech barvy (pokud chcete natírat velkou plochu, doporučujeme smíchat více nádob dohromady).

Použijte štětku nebo stříkací pistoli a aplikujte nátěr ve směru délky prken.

Povrchy, které byly ošetřeny Teknos Nordica EKO krycí barvou mohou být přetřeny vodou ředitelnou barvou. Lazurované povrchy se přetírají transparentním vodou ředitelným nátěrem.

Nezapomeňte také na uřezané konce prken.

Výrony pryskyřice

Teplota fasády exponované slunci se zvyšuje a pryskyřice ve dřevě se dostává na povrch obkladů. Jelikož je nátěr vodou ředitelný, dostává se dovnitř vlhkost a pryskyřice na povrch, a to bez zjevného poškození obkladů. Pryskyřici na povrchu nechejte zaschnout, a poté, co přestane vytékat a ztvrdne, odstraňte nylonovým nebo přírodním kartáčem. Odstranění pryskyřice dokončíme pomocí utěrky namočené v lihu. Pozor však, aby nebyla setřena i barva, která se v případě poškození musí okamžitě opravit.

Výrony pryskyřice jsou přirozeným jevem a nelze je považovat za vadu fasády.

Mechanické poškození

Mechanické poškození materiálu nebo nátěru jako jsou trhliny a zakřivení způsobené nerovnoměrností vlhkostního režimu, které se vyskytnou během natírání, je také přirozeným jevem dřevěné fasády, ne výrobní vadou. Jakmile se tyto potíže vyskytnout, je třeba je okamžitě řešit, aby se zamezilo rozšíření problému.