Dříve, než se rozhodnete reklamovat dřevo, čtěte zde všeobecně známé informace:

Dřevoobchodní desatero

Informace o sibiřském modřínu

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Puidukoda CZ s.r.o., IČ 01494473, DIČ CZ01494473

I. Reklamační lhůty 

 1. Dodavatel odpovídá za zboží do okamžiku převzetí. Odběratel odpovídá za zboží od okamžiku převzetí.
 2. Odběratel je povinen nahlásit případnou reklamaci zboží, která nebyla zjistitelná při převzetí, bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Toto hlášení musí být písemné (emailem na zlin@puidukoda.eu nebo poštou na sídlo firmy).
 3. Dodavatel je povinen dostavit se na reklamaci osobně v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 30 dnů. V případě, že se dodavatel uzná za vhodné reklamaci řešit bez osobní návštěvy, dodá své stanovisko v písemné formě do 30 dnů.

 

II. Typy vad a možných reklamací

 1. Dodavatel zboží nenese zodpovědnost za vady zboží způsobené jeho špatným uskladněním, manipulací či jiné vady vzniklé po převzetí odběratelem.
 2. V případě mechanického poškození či poškození vlivem povětrnostních vlivů během dopravy zajišťované dodavatelem, bude poškozené zboží nahrazeno stejným zbožím ze skladu. Není-li již toto zboží skladem, může si zákazník vybrat jiné zboží ve stejné hodnotě nebo požadovat vrácení finančního obnosu.
 3. S výrobky má být zacházeno odborně. Za poškození a vady způsobené neodbornou instalací dodavatel neodpovídá.
 4. Za výrobní vady (nesplňuje-li výrobek normy) zodpovídá výrobce. Dodavatel bude takovou reklamaci řešit s výrobcem.
 5. Platné normy třídění jsou uvedeny na těchto webových stránkách v sekci Kvality třídění a jsou také k dispozici na prodejně.
 6. Kvalita AB v sobě vždy může obsahovat do 5 % kvality C, což odpovídá nezáměrné lidské chybovosti. Kvalita BC a C je nereklamovatelná.
 7. Je-li zboží barvené, musí brát odběratel v úvahu možné odchylky od požadovaného barevného odstínu. Tyto odchylky nejsou způsobeny dodavatelem/výrobcem záměrně či neodborným přístupem, ale rozdíly vznikajícími jiným podkladovým materiálem (vzorník na papíru/vzorek dřeva), vnějšími vlivy (působení UV záření) atd.
 8. Dodavatel také nemůže ovlivnit chemické změny na zboží způsobené reakcí s okolním prostředím (plísně způsobené spadem pylu, začernání způsobené chemickou reakcí s brusným prachem atd.)

 

III. Reklamační protokol

 1. Dodavatel s odběratelem vyplní reklamační protokol, který je k nahlédnutí zde.
 2. Součástí reklamačního protokolu jsou kvalitní fotografie vypovídající o reklamovaném zboží, jeho vadách a jeho množství.
 3. Odběratel čestně prohlašuje, že veškeré informace, množství a vyčíslení škody v reklamačním protokolu jsou pravdivé.

 

Zlín, 1.4.2013

Puidukoda CZ s.r.o.