Skladování 

Terasová prkna sice patří ven, ale i při skladování bychom měli dodržet pár pravidel. Materiál pokládejte na hranoly. Nesmí být v přímém kontaktu se zemí! Pokud plánujete skladování materiálu venku, tak se ujistěte, že je materiál řádně přikrytý ochranou fólií a nedostane se do něj voda. Mezi prkny by měly být umístěny proložky, aby tam koloval vzduch.

 

Instalace    

Základem každé terasy je kvalitně připravený rovný a zhutněný povrch. Pro zhutnění je vhodné použít štěrk, kačírek, beton, dlažbu apod. Terasu lze též založit na zemních vrutech, což je poměrně jednoduchá, levná, a hlavně rychlá varianta. Sklon povrchu je ideální přizpůsobit tak, aby z něho bezproblémově odtékala voda. V případě použití štěrku nebo kačírku doporučujeme podložit ještě černou geotextilií, aby nedocházelo k pozdějšímu prorůstání terasy trávou. 

Ukázka zemních vrutů

 

Dalším krokem je instalace podkladních hranolů na připravený povrch. Podkladní hranoly by měly být instalovány nejméně 20 cm nad zemí, aby se zabránilo nadměrné kondenzace vlhkosti od země.  

Terasový rošt instalujeme kolmo na podkladní hranoly. Vzdálenost mezi terasovým roštem závisí na tloušťce terasových prken. Například pro profil 28×145 mm může být vzdálenost mezi podkladními hranoly až 550 mm.   

Pokud je terasové prkno nainstalováno na podkladní hranoly bez použití rámu, může být prostor základového sloupku až 500 mm. Při plánování výstavby terasy myslete na to, že pod prkny by měl být použit tlustší hranol. Vruty by měly být zavrtány do 2/3 tloušťky hranolu, aby terasová prkna řádně držela. 

Mezera mezi dvěma prkny by měla být mezi 4–10 mm v závislosti na šířce prkna. Mezery umožňují dřevu dostatečný prostor pro přirozený pohyb. U sibiřského modřínu doporučujeme mezeru minimálně 7 mm. Tato dřevina se poměrně dost pohybuje (sesychá a bobtná). Menší mezeru 4 mm můžete zvolit například u borovice nebo termodřeva. Pokud prkna napojujete podélně, tak nezapomeňte i tam nechat mezeru alespoň 5 mm, aby se mohla odpařovat vlhkost z konců prken. 

Pokud je potřeba během stavebního procesu materiál řezat, ošetřete konce příčného řezu impregnačním činidlem. 

Upevnění a kotvení 

Podkladní hranoly, terasový rošt a prkna musí být zajištěny upevňovacími přípravky určenými pro venkovní použití.  Pro konstrukci terasy doporučujeme vruty z nerezové oceli (A2 nebo AISI). Pokud chcete zamezit prasknutí dřeva při jeho kotvení, pak je nejlepší dřevo předvrtat. 

Terasové prkno přivrtejte vždy dvěma vruty ke každému podkladnímu hranolu. Pro hladká terasová prkna použijeme vruty KKF s větší talířovou hlavičkou, která se při zavrtání krásně zarovnají s terasovým prknem. 

 

Vruty KKF

 

U drážkovaných teras doporučujeme pro změnu vruty KKT, které se díky menší hlavičce krásně schovají do drážky.

 

Vruty KKT

 

V agresivním prostředí, jako jsou bazény s chlorovanou vodou nebo přímořské oblasti je třeba použít kyselinovzdorné vruty z nerezové oceli (A4). 

Máte na výběr ze dvou variant kotvení, a to pomocí přiznaných vrutů anebo neviditelných spojů.  Kouzlo neviditelných spojů spočívá jak v estetické stránce, tak i v té praktické. Prvním místem, kde dřevo začne degradovat je právě tam, kde máme vrut. Je to z hlediska toho, že tam zatéká voda.  Pomocí neviditelných spojů můžete prodloužit životnost vaší terasy. 

Pokud se rozhodneme pro neviditelné kotvení, pak budete potřebovat Terralocky, které připevňujeme k dřevěným prknům zespod pomocí vrutů KKT. Vruty musí být připevněny nejméně k polovině šířky desky. Pro větší přiblížení tohoto způsobu kotvení mrkněte na instalační video Connector for Decking – TERRALOCK – Rothoblaas

 

Neviditeloné spoje Terralock

 

Mrkněte se jak jsme si s instalací dřevěné terasy s neviditelným kotvením poradili my:

 

Údržba 

Ideální je ošetřovat terasu nátěrem 2x do roka, a to před sezónou a po sezóně (jaro/podzim), kdy je sucho a teplo. Vady způsobené mechanickým poškozením dřeva musí být každoročně opravovány. Doporučujeme také nezanedbat pravidelnou údržbu od hrubých, ale i jemných nečistot.  

Dřevěná terasa Vám může vydržet i 50 let, pokud se dodrží správné konstrukční podmínky a je o ni řádně pečováno. 😊