Přesvědčil vás předchozí článek o tom, že dřevěná fasáda je pro vás ta pravá? Mrkli jste se na náš e-shop a dokonce máte už i vybraný materiál? To je skvělé! Nyní vám poradíme pár tipů, jak postupovat dále.

Kalkulace spotřeby materiálu

Při instalaci fasády je nutno počítat s nevyhnutelnými ztrátami. Doobjednávání materiálu až při zjištění, že nám nějaké množství chybí, je problematické jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího (a zejména pro výrobce již hotových natíraných obkladů).

Nejjednodušší způsob je odhadnout čistou plochu fasády včetně neobkládaných míst (okna, dveře apod.) a objednat množství dle této čisté plochy. Má-li však budova větší množství neobkládaných míst, přičítá se ke konečné čisté ploše ještě 5-10 % plochy navíc.

 

Provětrávací mezera, rozteč a tloušťka podkladových latí

Provětrávací mezera je ponechávána pod fasádou k zajištění dostatečného odvětrání a vysušení fasády dle místních povětrnostních podmínek. Tloušťka mezery by měla být alespoň 22 mm, doporučováno je 25 mm. Celý tento prostor by měl být otevřen na spodní a vrchní straně a vzduch by měl pod fasádou volně cirkulovat. V případě vodorovné fasády je možno zajistit provětrávací mezeru latěmi určenými k fixaci fasády. Maximální rozteč latí by v tomto případě měla být 600 mm. V případě svislé fasády by měly být latě namontovány dvojitě nebo do kříže (první vrstva latí svisle, druhá horizontálně). Při instalaci dřevěné fasády horizontálně se palubky pokládají vždy perem nahoru.

 

 

Spojovací materiál a kotvení

Použijte pozinkované vruty nebo nejlépe ocelové. Vyvarujte se použití obyčejných hřebíků, které podléhají korozi. Délka upevňovacích prvků by měla být taková, aby se do latě uchytila minimálně v hloubce 1,5násobku tloušťky obkladů.

 

 

Máte dva způsoby, jak ukotvit palubky, a to buď přiznaným, nebo neviditelným kotvením.

Přiznané vruty lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující oceli.

Při upevňování buďte opatrní a neponičte nátěr. Při použití nástřelných hřebíků dejte pozor, aby se hřebíky nezastřelily příliš hluboko do obkladu a nevznikla hluboká díra, kam by se mohla dostat voda. Hlavičky ale také nesmějí přesahovat.

 

 

Abyste zamezili rozštípnutí obkladů na koncích, připevňujte je v bezpečné vzdálenosti od konců – tedy 7-10 cm. V kratší vzdálenosti od konce je potřeba předvrtat díry. Každý obklad by měl být upevněn 2 úchyty v šířce prkna, a to ze svrchní (pohledové) strany, 1,5 – 2,5 cm od hrany obkladu.

Dalším způsobem je neviditelné kotvení, kde se nerezové příchytky tzv. Terralocky připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.

Kouzlo neviditelných spojů spočívá jak v estetické stránce, tak i v té praktické. Prvním místem, kde dřevo začne degradovat je právě tam, kde máme vrut. Je to z hlediska toho, že tam zatéká voda. Zvolení této varianty je však finančně náročnější.

 

Koncové a rohové spoje a úchyty, řezání, nátěr

Doporučujeme použít rohové úchyty s rohovou lištou (nezapomínejte na provětrávání).

Nejen venkovní fasádní obklady je potřeba natřít. Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt, uřezané konce obkladů ale také oblast spojů! Hranoly by také měly být dostatečně vysušené a perfektně rovné.

Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu.